អូនហ្នឹង! ខ្លាចអី?​

អូនហ្នឹង! ខ្លាចអី?​


បទ​ពិសោធន៍​ជួប​ខ្មោច​របស់​បុរស​ម្នាក់ ដែល​ឮ​មិត្ត​ខ្លួន​​តំណាល​ប្រាប់ ថា​ត្រូវ​ខ្មោច​លង​ធ្វើ​បាប​គួរ​ឱ្យ​ខ្លាច ពេល​ទៅ​ដេក​ផ្ទះ​សំណាក់​ជាមួយ​សង្សារ។ ពេល​ស្ដាប់​មិត្ត​បន្លាច​រួច ហេតុ​តែ​ចរិត​ចង់​ដឹង​ចង់​ឃើញ​ខ្មោច​តាំង​ពី​តូច​មក​ស្រាប់ គេ​ក៏​សម្រេច​ចិត្ត​ទៅ​នៅ​បន្ទប់​ផ្ទះ​សំណាក់​នោះ។ ពេល​ទៅ​ដល់​ ភាព​ភ័យ​ខ្លាច​និង​រឿង​ហួស​ចិត្ត​កើត​មាន​សឹង​តែ​ផុត​ដង្ហើម និង​ស្ទើរ​តែ​មិន​អាច​រក​ច្រក​ចេញ​មក​វិញ​បាន តែ​ដោយសារ​ខ្មោច​នោះ​ជា​អតីត​សង្សារ​ចាស់​របស់​ខ្លួន ​ទើប​នាង​យល់​ព្រម​ឱ្យ​ចេញ​មក​វិញ។ តើ​ខ្មោច​នោះ​មាន​ប្រវត្តិ​យ៉ាង​ណា ម្ដេច​បាន​នាង​ស្លាប់ ហើយ​នៅ​លង​បន្លាច​គេ​ធ្វើ​អ្វី?