អស់​ពេល​និយាយ​សូមទោស

អស់​ពេល​និយាយ​សូមទោស


សុភ័ក្ត្រ​និង​កល្យាណ​រៀបការ​ច្រើន​ឆ្នាំ​មក​ហើយ តែ​នៅ​មិន​ទាន់​មាន​កូន។ ថ្ងៃ​មួយ​សុភ័ក្ត្រ​ត្រូវ​ចុះ​ទៅ​ខេត្ត​បំពេញ​បេសកកម្ម ​យប់​ចុងក្រោយ​មុន​ត្រលប់​មក​ភ្នំពេញ គេ​និង​មិត្តភ័ក្ដិ​បាន​ចូល​ក្លឹប​​ក៏​ជួប​ស្រី​ស្អាត​ម្នាក់។ ពួក​គេ​បាន​ទាក់ទង​គ្នា រហូត​ធ្វើ​រឿង​លើ​គ្រែ​ជាមួយ​គ្នា​នៅ​យប់​នោះ។ ត្រលប់​មក​ភ្នំពេញ​វិញ សុភ័ក្ត្រ​តែង​នឹក​ដល់​នាង រហូត​លែង​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​ជាមួយ​ប្រពន្ធ និង​ប្រើ​ហិង្សា​ទៀត​ផង។ ទង្វើ​របស់​សុភ័ក្ត្រ​ដែល​បាន​ធ្វើ​ពី​មួយ​ថ្ងៃ​ទៅ​មួយ​ថ្ងៃ ធ្វើ​ឱ្យ​ប្រពន្ធ​ឆ្អែត​ចិត្ត។