រលក​ក្រោម​ទឹក

រលក​ក្រោម​ទឹក


វីតា​គឺ​ជា​Head of Marketing នៃ​ក្រុមហ៊ុន​អចលនទ្រព្យ​មួយ ហើយ​នាង​តែង​តែ​​ត្រូវ​បាន​សីហា​កូន​ប្រុស​ប្រធាន​ក្រុម​ហ៊ុន រក​រឿង​រំខាន​អារម្មណ៍​ស្ទើរ​រាល់​ថ្ងៃ។ រហូត​ដល់​ថ្ងៃ​មួយ វីតា​ក៏​ដឹង​ថា សីហា​ស្រឡាញ់​នាង ហើយ​នាង​ខ្លួន​ឯង​ក៏​ស្រឡាញ់​គេ​ដែរ តែ​មិន​ទាន់​ទាំង​បាន​ប្រាប់​ពាក្យ​ក្នុង​ចិត្ត​ទៅ​គេ​វិញ​ផង អ្នក​ទាំង​ពីរ​ក៏​ត្រូវ​ឃ្លាត​គ្នា​មួយ​រយៈ។ ពេល​ត្រឡប់​មក​វិញ អ្វីៗ​លែង​ដូច​ដើម ដោយ​សារ​សីហា​មាន​វត្តមាន​ស្រី​ម្នាក់​នៅ​ក្បែរ​ខ្លួន​​ទៅ​ហើយ។