សម្ដី​ម៉ែ

សម្ដី​ម៉ែ


កូន​ប្រុស​ទៅ​លេង​ផ្ទះ​ពេល​ចូល​ឆ្នាំ តែ​មិន​សូវ​នៅ​ផ្ទះ​ប៉ុន្មាន​ទេ គឺ​ចំណាយ​ពេល​ផឹក​ស៊ី​រាំរែក​ជាមួយ​មិត្តភ័ក្ដិ​ច្រើន​ជាង។ ម្ដាយ​ដែល​ខំ​​សង្ឃឹម​ថា​បាន​ជួប​មុខ​កូន​ពេល​ចូល​ឆ្នាំ បែរ​ជា​ត្រូវ​ហត់​នឿយ​ថែម​រឿង​បោក​គក់​កម្អួត​កូន និង​មើល​ថែ​កូន​ដែល​ត្រូវ​របួស​​ដោយ​សារ​រឿង​រាំ​រែក។ ម្ដាយ​ក៏​និយាយ​ពាក្យ​មួយ​ឃ្លា​ប្រាប់​កូន ហើយ​សម្ដី​ម៉ែ​មួយ​ឃ្លា​នោះ គឺ​សម្រាប់​ដាស់​តឿន​កូនៗ​គ្រប់​គ្នា មិន​មែន​តែ​ចំពោះ​តួអង្គ​កូន​ក្នុង​រឿង​នោះ​ទេ។