ការ​ចងចាំ​អំពី​អ្នក​ម្ដាយ

ការ​ចងចាំ​អំពី​អ្នក​ម្ដាយ


មាន់រងាវ​នា​វេលា​ម៉ោង​៤ទៀបភ្លឺ ដាស់​ស្មារតី​អ្នកភូមិ​ដែល​រស់នៅ​តាម​ទី​ជន​បទ​ស្រុកស្រែ​ ​ចម្ការ​បញ្ជាក់​ប្រាប់​ថា ដល់​វេលា​ដែល​ត្រូវ​ក្រោក​ដើម្បី​ធ្វើ​ការងារ​រៀងៗ​ខ្លួន។