តាម​រក​ហង្ស​មាស​

តាម​រក​ហង្ស​មាស​


ក្រោម​​ផ្លាក​​ជា​ទេសចរ​​ជាតិ​​ហ្វីលីពីន​​ឈ្មោះ​​ហ្វែរណង់​ការដន់​ អាយុ​សាមសិប​បី​ឆ្នាំ​ ធ្វើ​ដំណើរ​​ទៅ​កាន់​ប្រទេស​សៀម​​​ដើម្បី​សម្រាក​​កម្លាំង​ អច្ឆរិយា​ដែល​ជា​ចារបុរស​ខ្មែរ​មាន​កាតព្វកិច្ច​ជាប់​ខ្លួន​មួយ​យ៉ាង​ធំ​គឺ​ត្រូវ​តាម​រក​ហង្ស​មាស​ដែល​ត្រូវ​គេ​លួច​ទៅ។ អច្ឆរិយា​​ត្រូវ​​​​ចូល​​ប្រឡូក​​ក្នុង​ហ្វូង​​ឆ្កែ​ចចក​​ក្នុង​ស្រុក​​សៀម​ ហើយ​ជួប​រឿង​រ៉ាវ​ជា​ច្រើន​​មិន​នឹក​ស្មាន​ដល់។