ស្រឡាញ់​មនុស្ស​ដែល​គួរ​ឱ្យ​ស្អប់

ស្រឡាញ់​មនុស្ស​ដែល​គួរ​ឱ្យ​ស្អប់


សង​និង​ភូ​ជា​សង្សារ​នឹង​គ្នា តែ​ពួក​គេ​ក៏​បាន​បែក​គ្នា​វិញ ដោយ​តែ​សង​ប្រចណ្ឌ​ពេក។ រយៈ​ពេល​បែក​គ្នា សង​ខូច​ចិត្ត​ជា​ខ្លាំង យំ​ស្ទើរ​រាល់​ថ្ងៃ តែ​ចំពោះ​ភូ​វិញ គេ​មើល​ទៅ​ដូច​ជា​សប្បាយ​ចិត្ត​ណាស់។ ស្រាប់​តែ​ថ្ងៃ​មួយ​នោះ ភូ​បង្ហាញ​ខ្លួន​ក្នុង​ផ្ទះ​របស់​សង​​ឱប​នាង ហើយ​សុំ​ទោស​នាង។ ការ​ពិត​ក៏​បាន​បង្ហាញ​ថា អ្នក​ទាំង​ពីរ​នៅ​តែ​ស្រឡាញ់​គ្នា គ្រាន់​តែ​ម្នាក់ៗ​រឹងរូស​ដាក់​ខ្លួន​ឯង​ប៉ុណ្ណោះ។