គំនូស៤៩

គំនូស៤៩


ដោយ​សារ​តែ​បែក​ពី​តា​យាយ​​ជា​យូរ​មក​ហើយ​ ទើប​សម្រេច​ចិត្ត​ទៅ​លេង​គាត់​។ តែបុរសសង្ហា​ស្រួក៏​មិន​ភ្លេច​នាំ​សង្សារ​ដែល​ស្រស់​ស្អាត​ សិចស៊ី​ទៅ​ជា​មួយ​ដែរ នាង​អាច​ទាក់ទាញ​ចិត្តគេ​​គ្រប់​​ពេល​វេលា កាលៈទេសៈ តែ​ក៏ភ្លេច​ថា នាយ​​ក៏​មាន​នាទី​ជូន​អា​ពួក​ម៉ាក​ដែល​​ខូច​ចិត្ត​ព្រោះ​បែក​សង្សារ​ទៅ​ជា​មួយ​ដែរ​។ ​ទៅ​មិន​ទាន់​ដល់​ផង ​ស្រាប់​តែ​ជួប​មនុស្ស​​ចម្លែកៗ​ ដែល​សឹង​តែ​មិន​ជឿ​ថា​ពួក​គេ​ជា​មនុស្ស​។