ណារីយ៉ា​

2017-02-07
ស្នាដៃ 2

ខ្ញុំ​មាន​ដើម​កំណើត​នៅ​ខេត្ត​កណ្ដាល ដែល​ធំធាត់​ឡើង​ក្នុង​​គ្រួសារ​មន្ត្រី​រាជការ។ ខ្ញុំ​មិន​មែន​ជា​អ្នក​និពន្ធ​អាជីព​នោះ​ទេ ខ្ញុំ​គ្រាន់​តែ​ជា​មនុស្ស​​ម្នាក់​ដែល​ចូល​ចិត្ត​សរសេរ​និង​អាន​ប្រលោមលោក​ប៉ុណ្ណោះ។ ឈ្មោះ​ណារីយ៉ា​នេះ គឺ​ជា​ឈ្មោះ​របស់​កូន​ស្រី​ខ្ញុំ។ មូល​ហេតុ​ដែល​ខ្ញុំ​ដាក់​នាម​ប៉ាកកា​បែប​នេះ ព្រោះ​ខ្ញុំ​ចង់​ឱ្យ​កូន​ស្រី​របស់​ខ្ញុំ​ក្លាយ​ជា​អ្នក​និពន្ធ​ដែរ ទោះ​មិន​អាច​ក្លាយ​ជា​អ្នក​និពន្ធ​អាជីព​ក៏​ត្រឹម​តែ​ចូល​ចិត្ត ដើម្បី​ជា​ផ្នែក​មួយ​​លើក​ស្ទួយ​អក្សរសិល្ប៍​ខ្មែរ។

ស្នាដៃ

ណារីយ៉ា​