គឹម ឌីណា

1991-07-14
ស្នាដៃ 5

ប្រវិត្តរូបសង្ខេបឈ្មោះ គឹម ឌីណា ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត ៖ ១៩ កក្កដា ១៩៩១ មុខងារបច្ចប្បន្ន៖ អ្នកអានព័ត៌មាន **ការសិក្សា៖ ** -បញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រផ្នែក ធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ នៅសាកលវិទ្យាល័យន័រតុន ក្នុងឆ្នាំ ២០១៣ -កំពុងបន្តបរិញ្ញាបត្រផ្នែក TESOL ( Teaching English to Other as Second Language) នៅសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រ **បទពិសោធន៍ការងារ៖ ** -ប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងសាធារណៈក្លឹប D.E.A.R. នៃសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជា -ជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តទទួលបន្ទុកផ្នែកកម្មវិធីកម្សាន្តក្នុងកម្មវិធី “ពិព័រណ៌សៀវភៅកម្ពុជា”
-Freelance Writer នៅទស្សនាវដ្តី Lift Magazine ក្នុងឆ្នាំ ២០១៤ -ប្រធានគម្រោងកម្មវិធី”ប្រឡងអានប្រលោមលោកខ្មែរ”ក្នុងឆ្នាំ២០១៣ -វាគ្មិនក្នុងកម្មវិធីបណ្តុះទម្លាប់អានកុមារនៅវិទ្យុ ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៣ -ជាប់ជាAmbassador ក្នុងកម្មវិធី KPMG Ambassador Program ក្នុងឆ្នាំ២០១២ -មន្ត្រីទំនាក់ទំនងក្នុងកិច្ចប្រជុំបេតិកភ័ណ្ឌពិភពលោក
-C កម្មវិធី “JCI Career corner “ប្រចាំឆ្នាំ២០១២ -ជំនួយការគ្រូបង្រៀន -ពាក់ព័ន្ធការបណ្តុះទម្លាប់អានទៅកាន់សិស្សអនុវិទ្យាល័យនិងវិទ្យាល័យនៅខេត្តកំពង់ធំ កំពង់ចាម និង សៀមរាប **ស្នាដៃនិពន្ធ៖ ** -រឿង “ ៧ថ្ងៃ “, “ខ្មោចកូនខ្ញុំ” , និង “ត្រឹមមនុស្សបងលួចស្រឡាញ់” បានចុះផ្សាយក្នុងប្រលោមសប្បាយ -រឿង “ ម្តាយខ្ញុំ” ចុះផ្សាយក្នុងសៀវភៅរបស់សមាគមអក្សរសិល្ប៍នូហាច -ស្នាដៃរឿងកុមារចំនួនពីររឿង (ស្នាដៃនិពន្ធរួមជាមួយនឹងអ្នកនិពន្ធដទៃទៀត) -និងស្នាដៃរឿងខ្លីនិងអត្ថបទលើកទឹកចិត្តជាច្រើនទៀតចុះផ្សាយនៅក្នុងប្លក់ផ្ទាល់ខ្លួន -និពន្ធទំនុកច្រៀងសម្រាប់ក្លឹប D.E.A.R.

ចំណូលចិត្ត៖ ការអាននិងការសរសេរ

ស្នាដៃ

គឹម ឌីណា