ពណ៌ស្វាយ

2017-03-02
ស្នាដៃ 2

ក្លាយ​ជា​អ្នក​និពន្ធ​ម្នាក់​គឺ​ជា​ក្ដី​ស្រមៃ​របស់​ខ្ញុំ​តាំង​ពី​តូច ហើយ​ខ្ញុំ​ថែម​ទាំង​ស្រមៃ​ថា​​ថ្ងៃ​ណា​មួយ​ខ្ញុំ​នឹង​ក្លាយ​​ទៅ​ជា​អ្នក​និពន្ធ​ល្បី​ដែល​អ្នក​អាន​គ្រប់​គ្នា​​សុទ្ធ​តែ​ស្គាល់​ខ្ញុំ។ តែ​មក​ដល់​ពេល​នេះ ខ្ញុំ​បាន​ផ្លាស់​ប្ដូរ​ការ​គិត​របស់​ខ្លួន​ឯង នៅ​ពេល​ដែល​ខ្ញុំ​ចាប់​ផ្ដើម​ចុះ​ផ្សាយ​ស្នាដៃ​របស់​ខ្ញុំ​នៅ​ប្រលោមលោក​Sabay​ជា​លើក​ដំបូង គឺ​រឿង«ម្នាក់​ប្រុស​នោះ​ជា​អ្នក​ណា?»។ ខ្ញុំ​មិន​ចង់​ឱ្យ​គេ​ស្គាល់​ខ្ញុំ​នោះ​ទេ តែ​ខ្ញុំ​ចង់​ឱ្យ​គេ​ស្គាល់​ពី​ស្នាដៃ​របស់​ខ្ញុំ។ អរគុណ​សម្រាប់​ការ​គាំ​ទ្រ...

ស្នាដៃ

ពណ៌ស្វាយ