រីម គីន

1911-11-08
ស្នាដៃ 2

រីមគីន កើត​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​០៨ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​១៩១១ នៅ​បាក់ទូក ក្នុង​សង្កាត់​ទី៥ នៃ​ក្រុង​ភ្នំពេញ។ បិតា​មាន​តួនាទី​ចុង​ក្រោយ​មុន​ចូល​និវត្តន៍​ជា ចៅហ្វាយ​ខេត្ត​កំពង់​ស្ពឺ នាម​គីម, មាតា​នាម រសា។ នៅ​ជា​កុមារ មាន​ឈ្មោះ​ហៅ​ថា «ពន្លក»។ លោក​បាន​រៀប​ការ​ជាមួយ​កូន​ស្រី​លោក​ចៅ​ក្រម​ស្រីនាម​នាង​សិន ហៅ ស៊ីមន នៅ​ថ្ងៃ​ពុធ​ទី​១៦ ខែមករា ឆ្នាំ​១៩៣៥។ លោក រីម គីន គឺជាអ្នកនិពន្ធរៀមច្បងដំបូងគេបង្អស់ ដែលបាននាំអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរឈានទៅកាន់យុគទំនើប តាមរយៈការតាក់តែងស្នាដៃអក្សរសិល្ប៍ជាពាក្យរាយ ឬដែលយើងស្គាល់សព្វថ្ងៃថាជាប្រលោមលោក។

ស្នាដៃ

រីម គីន