បណ្តាសាកោះខ្មៅ (សំឡេង)

បណ្តាសាកោះខ្មៅ (សំឡេង)


កម្មពៀរ​ពី​អតីតកាល​ផ្ដល់​ឱ្យ​នូវ​មហា​ទុក្ខ​សោក​ដ៏​សែន​ឈឺចាប់​សម្រាប់​ជីវិត ទាំង​ដែល​ខ្លួន​រស់នៅ​លើ​គំនរ​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​និង​កិត្តិយស​ថ្កុំថ្កើង។