លុយ ១០ ដុល្លារ (ល្ខោនវិទ្យុ)

លុយ ១០ ដុល្លារ (ល្ខោនវិទ្យុ)


ដោយជឿ​ពាក្យ​លួងលោម​បោកប្រាស់ នារី​កម្សត់​សុខ​ចិត្ត​បោះ​បង់​​ភាព​បរិសុទ្ធ​របស់ខ្លួន ដូរ​នឹង​ប្រាក់​ដុល្លារ ព្រោះ​សង្ឃឹម​ថា​នឹង​បាន​លុយ​ច្រើន​គ្រាន់​ទ្រទ្រង់​ជីវិត។ តែ​ទី​បំផុត​ទៅ​បាន​ត្រឹម​តែ​១០​ដុល្លារ។