មូលហេតុទាំង៥ នាំឲ្យផ្ទុះសង្គ្រាមលោកលើកទី១

មូលហេតុទាំង៥ នាំឲ្យផ្ទុះសង្គ្រាមលោកលើកទី១


សង្រ្គាមលោកលើកទី១បានផ្ទុះឡើងក្នុងអំឡុងឆ្នាំ ១៩១៤ ដល់ ១៩១៨ ដោយបណ្តាលអោយមនុស្សជាង ១៧លានអ្នកបានស្លាប់ក្នុងសង្រ្គាមនេះ។ ទោះបីជាយ៉ាងណាមូលហេតុពិតប្រាកដនៅពីក្រោយសង្រ្កាមនេះនៅតែជារឿងសាំញុំា និង ស្មុកស្មាញជាងព្រឹត្តិការណ៌ផ្សេងៗដែលបានកើតឡើង ហើយត្រូវបានអ្នកទស្សនវិទូជាច្រើននៅលើជុំវិញពិភពលោកតែងតែលើកយកមកពិភាក្សារកមូលហេតុដែលនាំអោយផ្ទុះឡើងសង្រ្គាមដ៏ធំមួយនេះ។ សម្រាប់ឯកសារដែលដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រ thoughtco.com បានលើកយកមូលហេតុធំៗទាំង៥ដែលធ្វើអោយសង្រ្គាមលោកលើកទីមួយនេះផ្ទុះឡើង។