មានស្រីក្រៅជារឿងធម្មតាមែនអត់?

មានស្រីក្រៅជារឿងធម្មតាមែនអត់?


ដោយសារកត្តាប្រពៃណីនិងសង្គមបុរស​ៗ​មានសំណាង​ច្រើន​ជាង​នារី បើ​គិត​អំពី​បញ្ហា​ផ្លូវភេទ​នេះ​។ មនុស្ស​ប្រុស​មានឱកាស​ដើរ​ក្រៅ​ផ្ទះ ហើយ​ផឹកស៊ី​ស្រី​ញី​អូន​បង​តាម​ចិត្ត ដោយ​គ្មាន​ការ​រិះគន់​ខ្លាំងក្លា​ពីសង្គមខាងក្រៅឡើយ​។ ក្នងបរិបទសង្គមបែបនេះតើប្រុសៗមានស្រីក្រៅជារឿងធម្មតាមែនអត់? ចុះស្រីៗគិតម៉េចដែរ?