ប្រុសៗចូលចិត្ត​​នារី​សិចស៊ី ​តែ​មិន​ចង់​ឲ្យ​សង្សារ​ខ្លួនសិចស៊ី

ប្រុសៗចូលចិត្ត​​នារី​សិចស៊ី ​តែ​មិន​ចង់​ឲ្យ​សង្សារ​ខ្លួនសិចស៊ី


ជាសង្សារនិងគ្នាប្រាកដជាមិនចង់អោយអ្នកដទៃមើលមកសង្សាររបស់ខ្លួនឡើយ ប៉ុន្តែខ្លួនឯងចងមើលតែនារីដទៃនៅពេលដែលគេស្លៀកពាក់សុិចសុី។ វាជាកត្តាធម្មជាតិទៅហើយរវាងមនុស្សប្រុសនិងមនុស្សស្រីចំពោះរឿងបែបនេះ។