ដំបូន្មាន​សម្រាប់​អ្នក​ផលិតភាពយន្ត​វ័យ​ក្មេង

ដំបូន្មាន​សម្រាប់​អ្នក​ផលិតភាពយន្ត​វ័យ​ក្មេង


ឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះសង្គមខ្មែរយើងវិស័យភាពយន្តមានការរីកលូតលាស់បានល្អហើយយើងនឹងបន្តធ្វើវាអោយកាន់តែល្អជាងនេះដោយមានការចូលរួមលើកស្ទួយពីទស្សនិជនទាំងអស់គ្នា។