ជួបស្នេហ៍នៅ KTV (សំឡេង)

ជួបស្នេហ៍នៅ KTV (សំឡេង)


កំលោះ​សិដ្ឋ​ចូល​KTV លង់​ស្នេហ៍​នារី​អ្នក​បម្រើ​ការងារ​នៅ​ទី​នោះ​ ហើយ​ស្ម័គ្រ​ចិត្ត​បេះ​យក​បុប្ផា​រាត្រី​ធ្វើ​ជា​ប្រពន្ធ។ ទោះ​បី​ជា​អ្នក​ផ្ទះ​មិន​ព្រម​ទទួល​យក​ការ​សម្រេច​ចិត្ត​បែប​នេះ តែ​នាយ​នៅ​តែ​រក​វិធី​លួងលោម​និង​ពន្យល់​ពួក​គាត់​ឱ្យ​យល់​ពី​ស្នេហា​របស់​ពួក​គេ​ទាំង​ទ្វេ។