សម្រាប់មនុស្សដែលខ្ញុំស្រលាញ់ (សំឡេង)

សម្រាប់មនុស្សដែលខ្ញុំស្រលាញ់ (សំឡេង)


នារី​សាមញ្ញ​ម្នាក់​​កើត​មក​ក្នុង​ជីវភាព​មិន​សូវ​មាន​បាន​ដូច​គេ​ ស្អាត​ក៏​មិន​​ស្អាត​ណាស់​ណា តែនាង​បាន​ត្រូវ​មនុស្ស​ស្រី​នៅ​ក្នុង​ក្រុមហ៊ុន​ច្រណែន​នឹងនាង​គ្រប់គ្នា​​ ព្រោះតែ​ស្រស់ស្រី​​ត្រូវ​បាន​ប្អូន​ប្រុស​ម្ចាស់​ក្រុម​ហ៊ុន​ស្រលាញ់​។ គេ​នោះ​ស្រលាញ់នាង​ខ្លាំង​ណាស់​ ចំណែក​នាង​​ក៏​ស្រលាញ់​គេ​ដែរ គ្រាន់​តែ​មិន​ដែល​ឱ្យ​គេ​ដឹង​ចិត្ត​ទេ មកតែ​នាង​​គិត​ថា​គេ​មិន​ស្រលាញ់​នាង​​ដោយ​ស្មោះ​។ គេ​ជា​កូន​អ្នក​មាន​ គ្មាន​ហេតុ​ផល​អី​ដែល​គេត្រូវ​​ចោល​មនុស្ស​ស្រី​ល្អ​ៗ ហើយ​មក​ជ្រើស​យកក្មេង​ស្រី​ដែល​គ្មាន​អ្វី​សោះ​ដូច​ជា​នាង​ទេ។