ស្រីស្អាតនៅជាន់ទី១៣ (សំឡេង)

ស្រីស្អាតនៅជាន់ទី១៣ (សំឡេង)


នៅ​ជាន់​ទី១៣ កំលោះ​ម្នាក់​បាន​ជួប​ស្រី​ស្អាត​ដោយ​ចៃដន្យ នាយ​ក៏​ចាប់​ចិត្ត​លើ​នាង​ភ្លាម​មួយ​រំពេច តែ​ការ​ពិត​នាង​គឺ​ជា​ខ្មោច​ដ៏​គួរ​ឱ្យ​ខ្លាច​នៅ​វិញ។