កូនសម្អប់ (ល្ខោនវិទ្យុ)

កូនសម្អប់ (ល្ខោនវិទ្យុ)


សាច់រឿង​របស់​ក្មេង​ប្រុស​ម្នាក់ ដែល​ត្រូវ​ម្ដាយ​ឪពុក​មើល​រំលង គិត​ស្រលាញ់​តែ​កូន​ពៅ ឯ​កូន​បង​ហាក់​មិន​សូវ​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់ គ្នា​ធ្វើ​អ្វី​ក៏​តែងតែ​ខុស​និង​ស្ដី​បន្ទោស​ឱ្យ​មិន​ដែល​ខាន។ តែ​ថ្ងៃ​មួយ ដោយ​មាន​អ្នក​ជួយ​និយាយ​ណែនាំ ម្ដាយ​ឪពុក​ក៏​បែរ​ជា​ដឹង​ខ្លួន​និង​ស្រលាញ់​កូន​ទាំង​ពីរ​ដូច​ៗ​គ្នា។