មនុស្សឆោត៤នាក់

មនុស្សឆោត៤នាក់


កាល​ពី​ព្រេង​នាយ​មាន​មនុស្ស​ឆោត​បួន​នាក់ ព្រម​ព្រៀង​គ្នា​ដើរ​រៀង​ក្ដី។ លុះ​ដើរ​យូរៗ​ទៅ​ចាប់​បាន​អណ្ដើក​៥។ បុរស​ទាំង​បួន​នាក់ ក៏​យក​អណ្ដើក​មក​ចែក​គ្នា។