បុរសកម្ជិលមានប្រពន្ធគ្រប់លក្ខណ៍ (សំឡេង)

បុរសកម្ជិលមានប្រពន្ធគ្រប់លក្ខណ៍ (សំឡេង)


មាន​រឿង​ព្រេង​មួយ​ដំណាល​ថា មាន​បុរស​កម្ជិល​ម្នាក់​មាន​ប្រពន្ធ​គ្រប់​លក្ខណ៍។ បុរស​ជា​ប្ដី​ទៅ​កាប់​ឈើ​ក្នុង​ព្រៃ ហើយ​រុក្ខទេវតា ខ្លាច​អស់​លំនៅ​ក៏​បាន​អង្វរ​ពីរ​នាក់​ប្ដី​ប្រពន្ធ​ឱ្យ​ឈប់​កាប់​ឈើ​ទៀត។ រុក្ខទេវតា​នឹង​ប្រាប់​កន្លែង​មាន​កំណប់។ បុរស​ជា​ប្ដី​ក៏​យល់​ព្រម ហើយ​ក៏​ទៅ​កាយ​កំណប់ បាន​មាស​ប្រាក់​ច្រើន។ នាង​ជា​ភរិយា យក​វា​ជួយ​ដូរ ក៏​ក្លាយ​ជា​អ្នក​មាន​ទៅ។