រឿង​បុរស​ជីក​ក្ដាម (សំឡេង)

រឿង​បុរស​ជីក​ក្ដាម (សំឡេង)


ឪពុក​ស្លាប់​ចោល​កូន​ប្រុស ហើយ​ខ្មោច​ឪពុក​ក៏​មក​ពន្យល់​សប្ដិ​កូន​ឱ្យ​ជីក​ក្ដាម​ដើម្បី​ចិញ្ចឹម​ជីវិត។ កូន​ប្រុស​ចម្រើន​អាយុ​កាល​ណា​ក៏​ប្រកប​របរ​នេះ​រាល់​ថ្ងៃ រហូត​បាន​ជួប​នឹង​នាង​ពៅ​បុត្រី​សេដ្ឋី។ អ្នក​ទាំង​ពីរ​រស់​នៅ​ជាមួយ​គ្នា​ជា​ប្ដី​ប្រពន្ធ រហូត​កើត​មាន​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​ស្ដុកស្ដម្ភ។