រឿង តា​ចន្ទ​រម្លៀក (សំឡេង)

រឿង តា​ចន្ទ​រម្លៀក (សំឡេង)


ខ្លា​ធំ​មួយ​ក្បាល ចាញ់​បោក​តា​ចន្ទ ក៏​មាន​ចិត្ត​ខឹង​សម្បារ ហើយ​​បាន​ជួប​នឹង​សត្វ​ដទៃ​ទៀត ក៏​សត្វ​ទាំង​នោះ​ជួយ​ខឹង​សម្បារ​ដែរ។ សត្វ​ទាំង​នោះ​តែង​ចង់​ព្យាបាទ​តា​ចន្ទ​ជានិច្ច តែ​មិន​បាន​ជោគជ័យ​ម្ដង​ណា​ឡើយ។ លុះ​ដល់​តា​ចន្ទ​ស្លាប់ ក៏​សត្វ​ទាំង​នោះ មិន​អាច​យាយី​​ផ្នូរ​តា​ចន្ទ​បាន​ដែរ បែរ​ជា​ត្រូវ​ស្លាប់​ខ្លួន​ឯង ឱ្យ​អ្នក​ភូមិ​យក​សាច់​ទៅ​វិញ។