អូន​ធ្វើ​បាបបងគ្រប់គ្រាន់ហើយ (សំឡេង)

អូន​ធ្វើ​បាបបងគ្រប់គ្រាន់ហើយ (សំឡេង)


បុរស​ម្នាក់​ហ៊ាន​លះបង់​និង​ធ្វើ​អ្វីៗ​គ្រប់​យ៉ាង​តាម​តែ​ចិត្ត​មិត្ត​ស្រី​ខ្លួន​ត្រូវ​ការ​ ទោះបី​ទង្វើ​នោះ​ផ្ទុយ​ស្រឡះ​ពី​បេះដូង​នាយ​ក៏​ដោយ តែ​ចុង​ក្រោយ​អ្វី​ដែល​នាយ​បាន​ពី​មនុស្ស​ជា​ទី​ស្រលាញ់​វិញ គឺ​នាង​មិន​ដែល​យល់​ពី​អំពើ​ល្អ​ៗ​របស់​នាយ​នោះ​ទេ។ ពួក​គេ​បែក​គ្នា ហើយ​រៀបការ​ជាមួយ​គូ​ថ្មី​រៀងៗ​ខ្លួន តែ​ចិត្ត​ខាង​ប្រុស​នៅ​តែង​នឹក​រលឹក​ដល់​គូ​ចាស់​ដដែល ទោះបី​ជា​ខ្លួន​មាន​ប្រពន្ធ​ហើយ​ក៏​ដោយ។ រហូត​ដល់​ថ្ងៃ​មួយ​ទើប​គេ​យល់​ និង​ចេះ​ស្រលាញ់​ប្រពន្ធ​ដ៏​ល្អ​របស់​ខ្លួន។