សុបិន

សុបិន


កម្មវិធីកម្សាន្តបែបអប់រំ " សុបិន " ឬ " Empire Of Dreams " ផលិតដោយក្រុមការងារ Sabay ស្ដីពីបទពិសោធ អាជីពការងារក្នុងក្តីស្រមៃរបស់សហគ្រិនភាពល្បីៗនៅកម្ពុជា និងជាប្រទីបបំភ្លឺផ្លូវ ផ្ដល់ព័ត៌មានក្នុងការសិក្សាប្រៀបធៀប ដល់ប្អូនៗ សិស្សានុសិស្ស និស្សិតពីជម្រើសការងារ អាជីវកម្ម ទីផ្សារការងារ និងការរៀបចំខ្លួន តម្រង់ទិសដៅ ដើម្បីអនាគតពីអាជីពដែលខ្លួនស្រលាញ់ ឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យ ។​​​​