ប្រវត្តិ និងទីតាំងភូមិសាស្ត្រកូរ៉េខាងជើង

ប្រវត្តិ និងទីតាំងភូមិសាស្ត្រកូរ៉េខាងជើង


កូរ៉េខាងជើងគ្រាន់តែជាអាយ៉ងនៃសម្ព័ន្ធមិត្ត ចិន និងរុស្សី ស្របពេលដែលកូរ៉េខាងត្បូងបានក្លាយទៅជាប្រទេសឧស្សាហកម្មមួយរបស់ពិភពលោក ហេតុផលតែមួយគត់ដែលធ្វើអោយកូរ៉េខាងត្បូងបានក្លាយទៅជាប្រទេសឧស្សាហកម្មរបស់ទីក្រុងសេអ៊ូល គឺដោយសារយុទ្ធសាស្រ្តដ៏មុឹងម៉ាត់ដោយការប្តេជ្ញាចិត្តពីសហរដ្ឋអាមេរិកយូរអង្វែងក្នុងការពារប្រទេសនេះ។ ប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកមានទាំងផលប្រយោជន៍ និង ហានិភ័យដែលអាចធ្វើអោយមានសង្រ្គាមផ្ទុះឡើង។ អត្ថបទដោយលោក George Fridaman ចេញផ្សាយដោយ Business Insider