ស្ថាបនិក Mobile Coffee លោក​ យ៉ែម ឈីម

ស្ថាបនិក Mobile Coffee លោក​ យ៉ែម ឈីម


​និយាយ​ពី​ឈ្មោះ​កាហ្វេ​រទេះ​​តាម​ផ្លូវ​មួយ ដែលប្រិយ​មិត្ត​ប្រាកដ​ជា​ស្គាល់​ Mobile Coffee ​ដែល​បាន​ចាប់​ប្រឡូក​ក្នុង​របរ​នេះ​តាំង​ពីឆ្នាំ​២០១៤។ កាហ្វេ​​រទេះ​ ជា​ការ​ច្នៃ​ប្រឌិត​ថ្មី​មានម៉ាកយីហោ និង​មិន​ធ្លាប់​មាន​អ្នក​ណា​នឹក​ឃើញ​ធ្វើ​ពី​មុន​មក​​ឡើយ​។ ស្ថាបនិក Mobile Coffee លោក​ យ៉ែម ឈីម បានប្រាប់នៅ​ក្នុង​​​កម្មវិធី Talkin' Biz​ ថា "ទ័ពដែលអាចឆ្លងផុតសង្រ្គាម គឺជាទ័ពដេលខ្លាំង"។