ឧបសគ្គ​​៥ ដែល​គូ​ស្នេហ៍​ពិបាក​​ឆ្លងកាត់​បំផុត

ឧបសគ្គ​​៥ ដែល​គូ​ស្នេហ៍​ពិបាក​​ឆ្លងកាត់​បំផុត


ស្នេហា​គឺ​ជា​ចំណែក​យ៉ាង​សំខាន់​ធ្វើ​ឱ្យ​ជីវិត​កាន់​តែ​មាន​ន័យ បន្ទាប់​ពី​មាន​គ្រួសារ​ដ៏​កក់ក្ដៅ​មួយ​ហើយ ប៉ុន្តែ​ស្នេហា​ក៏​អាច​ធ្វើ​ឱ្យ​ជីវិត​ជួប​បញ្ហា​មិន​ចេះ​ចប់​ដូចគ្នា។ មុន​នឹង​បើក​បេះ​ដូង​ទទួល​យក​ស្នេហា​ពី​នរណា​ម្នាក់ ​ត្រូវ​សួរ​ខ្លួន​ឯង​ជា​មុន​សិន​ថា​បាន​ត្រៀម​ខ្លួន​ប៉ុណ្ណា ​ចំពោះ​ឧបសគ្គ​ក្នុង​រឿង​ស្នេហា ដូច​ពាក្យ​គេ​និយាយ​ថា​"កុលាប​តែង​មាន​បន្លា​ រីឯ​ស្នេហា​តែង​មាន​ឧបសគ្គ"។ ចុះ​ឧបសគ្គ​អ្វី​ខ្លះ​តែង​រាំង​ស្ទះ​ជីវិត​ស្នេហា?