ខ្ចីលុយធនាគារដើម្បីរៀបការ

ខ្ចីលុយធនាគារដើម្បីរៀបការ


ដោយសារកត្តាថ្លៃបណ្ណាការចេះតែឡើងថ្លៃ ហើយចង់បានគ្នាជាប្តីប្រពន្ធខាងបុរសក៏ធ្វើការកម្ចីប្រាក់ធនាគារដើម្បីរៀបការ ?​តើជារឿងដែលគួរអោយខ្មាស់គេដែលឬទេ? ហើយខាងស្រីៗគិតយ៉ាងម៉េចចំពោះរឿងនេះព្រោះពេលដែលរៀបការហើយត្រូវជំពាក់ប្រាក់ធនាគារ៕