នារីស្លៀកខ្លីរងការរិះគន់

នារីស្លៀកខ្លីរងការរិះគន់


នារីៗចូលចិត្តសៀកពាក់ខ្លីតែងតែទទួលបានមតិរិះគន់ពីអ្នកដទៃ ជាពិសេសអុំៗតែម្តង នេះក៏ព្រោះតែផ្នត់គំនិតពីបុរាណមកស្រ្តីខ្មែរមិនគួរសៀកខ្លីឡើយ។ប៉ុន្តែមកដល់សង្គមសម័យនេះតើគួរនៅតែប្រកាន់ផ្នត់គំនិតនេះទៀតដែលឬទេ?