ការចម្លង​Logoនិងប្រើឈ្មោះក្រុមហ៊ុនមួយដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួន

ការចម្លង​Logoនិងប្រើឈ្មោះក្រុមហ៊ុនមួយដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួន


ក្នុងសម័យបច្ចេកវិទ្យាកាន់តែជឿនលឿនការបង្ហាញពីផលិតផលរបស់ខ្លួនទៅអោយមនុស្សគ្រប់គ្នាបានស្គាល់ក៏កាន់តែងាយស្រួលនិងរហ័សបំផុត។ប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរអោយចាប់អារម្មណ៍នោះគឺមានជនឆ្លៀតឪកាសមួយចំនួនបានលួចបន្លំស្លាកយីហោល្បីៗមកធ្វើជាផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួន។