កំណាន់ចិត្តចៅហ្វាយខ្ញុំ (សំឡេង)

កំណាន់ចិត្តចៅហ្វាយខ្ញុំ (សំឡេង)


ធារី​ក្មេង​ស្រី​ដែល​រស់នៅ​ក្នុង​គ្រួសារ​កម្រិត​មធ្យម​ម្នាក់ នាង​បាន​ស្ម័គ្រ​ចិត្ត​លះបង់​ខ្លួន​ប្រាណ​ធ្វើ​ជា​ស្រី​កំដរ​របស់​ម្ចាស់​ក្រុមហ៊ុន​C-Finance ដើម្បី​ដោះដូរ​ឱ្យ​បង​បាន​​ជាប់​ជា​​នាយក​គណនេយ្យ​នៅ​ក្រុមហ៊ុន​​នេះ។