កំំណត់ហេតុស្នេហ៍ក្នុង Phone Notes (សំឡេង)

កំំណត់ហេតុស្នេហ៍ក្នុង Phone Notes (សំឡេង)


នារី​ម្នាក់​យក​ទូរសព្ទ​ទៅ​ធ្វើ នៅ​ក្នុង​មាន​រឿងរ៉ាវ​ស្នេហា​ដ៏​កម្សត់​កត់ត្រា​ទុក។ អ្នក​ជួសជុល​អាន​ចប់​ហើយ រំជួល​ចិត្ត​និង​ស្រលាញ់​នាង​ដោយ​ឥត​ព្រាង​ទុក។ ពួក​គេ​ទាំង​ពីរ​បាន​ទាក់ទង​គ្នា តែ​ក្រោយ​មក​សង្សារ​ចាស់​គេ​ត្រលប់​មក​វិញ នាង​ក៏​ត្រលប់​ទៅ​ជួប​គេ ចោល​អ្នក​ជួសជុល​ទូរសព្ទ​កម្សត់។