សំបុត្រស្នេហ៍ទី២៣ (សំឡេង)

សំបុត្រស្នេហ៍ទី២៣ (សំឡេង)


កាដូ​ស្បែក​ជើង​កីឡា​របស់​នារី​ម្នាក់ បាន​ក្លាយ​ជា​ចំណង​ស្នេហា​ដ៏​រឹងមាំ​នៅ​ក្នុង​បេះដូង​បុរស​ម្នាក់ រហូត​មិន​អាច​បើក​ប្រអប់​បេះដូង​ទទួល​យក​នារី​ណា​ក្រៅ​ពី​នាង ទោះ​បី​នាង​ចាក​ឆ្ងាយ​ទៅ​ស្រុក​គេ​ក៏​ដោយ ក៏​នៅ​តែ​ទន្ទឹង​រង់ចាំ​ជាប់​ជានិច្ច។