ស្នេហ៍លាក់ក្នុងចិត្ត (សំឡេង)

ស្នេហ៍លាក់ក្នុងចិត្ត (សំឡេង)


​នារី​ម្នាក់​មិន​ដែល​មាន​មិត្ត​ភក្តិ​ជិត​ស្និទ្ធ​ទេ តែ​ក្រោយ​មកនាង​​បាន​ជួប​នឹង​ពិសិដ្ឋ​។ ពួក​គេ​ជិតស្និទ្ធ​គ្នា​ណាស់​ រហូត​ដល់​​មាន​គេ​ថា​ ពួក​គេ​ស្រលាញ់​គ្នា​ទៀត​ផង​។ យូរ​ៗ​នាង​ពិត​ជា​ស្រលាញ់​គេ​មែន​។ តែ​គេ​គ្មាន​បញ្ចេញ​ឫក​ពារ​ដែល​ថា​ស្រលាញ់​នាង​វិញ​ទេ។ ថ្ងៃ​មួយ​នាង​បាន​ស្រវឹង​ហើយ​បាន​ជ្រុល​ជ្រួស​និង​មាន​កូន​ជាមួយ​បុរស​ម្នាក់​ដែល​មិន​ធ្លាប់​ស្គាល់​គ្នា​។ តែ​បុរស​ស្រលាញ់​នាង​ណាស់​ នាង​និង​គេ​ក៏​បាន​រៀប​ការ​នឹង​គ្នា​​។ នាង​រៀបការ​ទាំង​មិន​ស្រលាញ់​ តែ​នៅ​ពេល​ដែល​នាង​ចេះ​ស្រលាញ់​បុរស​នោះ​ក៏​ចាកចេញ​ពី​នាង​។