នារីម៉ាស្សាស្លាកលេខ១២ (សំឡេង)

នារីម៉ាស្សាស្លាកលេខ១២ (សំឡេង)


អាទី​ជា​នារី​ម៉ាស្សា មាន​ស្នេហា​ជាមួយ​នឹង​ប្ដី​គេ​ នាង​តែងតែ​គិត​ថា បុរស​នោះ​ស្រលាញ់​ខ្លួន​ស្មោះ តែ​ការ​ពិត​ គេ​គ្រាន់​តែ​បោកប្រាស់​ខ្លួន​ប្រាណ​និង​លុយ​កាក់​នាង​ប៉ុណ្ណោះ។ បុរស​​អ្នក​កាសែត​ ដែល​លួច​ស្រលាញ់​នាង​ជា​យូរ​មក​ហើយ បាន​ប្រាប់​ការ​ពិត តែ​នាង​មិន​ជឿ​គេ​ទេ។ ចុង​ក្រោយ​ដោយ​អាណិត​នឹង​ស្រលាញ់​នាង​ខ្លាំង​ពេក បុរស​អ្នក​កាសែត​រោគ​ចិត្ត​ បាន​បង្ខំ​ចិត្ត​ស្លាប់​អា​ទី ព្រោះ​យល់​ថា​មិន​ចង់​ឱ្យ​នាង​លំបាក​ឈឺចាប់​ទៅ​ថ្ងៃ​មុខ។