យប់ទី៣១ (សំឡេង)

យប់ទី៣១ (សំឡេង)


កូន​ស្រី​ក្នុង​គ្រួសារ​មួយ សុទ្ធ​តែ​រៀបការ​ប៉ះ​ចំ​ថ្ងៃ​ទី​៣១ ដល់​ពេល​រាត្រី​ផ្សំ​ដំណេក ខាង​ស្រី​ស្រាប់តែ​កើត​មាន​រឿង​រន្ធត់​ មិន​គួរ​ឱ្យ​ជឿ។