អាឡាដាំង​និង​ចង្កៀង​ទិព្វ

អាឡាដាំង​និង​ចង្កៀង​ទិព្វ


សាច់រឿង​ពោរពេញ​ដោយ​ សិល្ប៍សាស្ត្រ​ដ៏​សែន​អស្ចារ្យ​ រំភើប​ជក់ចិត្ត និង​ការ​តស៊ូ​នឹង​ឧបសគ្គ​ស្នេហា​ដ៏​គួរ​ឱ្យ​ខ្លាច​របស់​អាឡាដាំង។