រ៉ូបក្រហម

រ៉ូបក្រហម


ដានី​ធ្វើ​ការ​រោង​ចក្រ​ សន្សំ​ប្រាក់​ជួយ​បុរស​ម្នាក់​ឈ្មោះ​ពិសិដ្ឋ​ រហូត​គេ​បាន​ការងារ​ល្អ​ធ្វើ។ កាល​គ្រា​ក្រ​ពិសិដ្ឋ​​ស្រលាញ់​នាង​ណាស់ តែ​ពេល​រៀន​ចប់​ចេញ​​ធ្វើ​ការ​ មាន​ប្រាក់​ច្រើន ចិត្ត​នាយក៏​បាន​ផ្លាស់​ប្ដូរ លែង​មើល​ឃើញ​ដានី​ក្នុង​ក្រសែ​ភ្នែក​ទៀត​ហើយ គេ​បែរ​សម្លឹង​មើល​អ្នក​មាន​ឋានៈ​ខ្ពស់​ធ្វើ​ជា​គូ​អនាគត ដោយ​សម្រេច​ចិត្ត​រៀបការចោល​នារី​កម្សត់។