បេសកកម្មឥត​គោល​ដៅ​

បេសកកម្មឥត​គោល​ដៅ​


ព្រោះ​តែ​ជីវភាព​និង​ទំនួល​ខុស​ត្រូវ​ក្នុង​គ្រួសារ​ បាន​រុញ​ច្រាន​ឱ្យ​បង​ប្រុស​ម្នាក់​ហ៊ាន​ធ្វើ​ការងារ​មួយ​យ៉ាង​ប្រថុយប្រថាន​ដើម្បី​ប្រាក់ តែ​ចុង​ក្រោយ​ទើប​ដឹង​ថា ការងារ​ដែល​ខ្លួន​កំពុង​ធ្វើ​នោះ ជា​អំពើ​ខុស​ច្បាប់​ដ៏​គ្រោះថ្នាក់​បំផុត។