ចៅ​អាចម៍​សេះ

ចៅ​អាចម៍​សេះ


ចៅ​អាចម៍សេះ រស់​នៅ​ជា​ខ្ញុំ​សេដ្ឋី​ ហើយ​ជា​អ្នក​ដែល​មើល​ថែ​សេះ​។ ជា​រៀង​រាល់​​ថ្ងៃ​គេ សន្សំ​អាចម៍​សេះ​បាន​​ជា​ច្រើន​ការ៉ុង​ ហើយ​​ក៏​ផ្ញើ​ទៅ​ឱ្យ​ស្កេច​ចិ​ន​​។ ពេល​ស្ដេច​ចិន​​ ឃើញ​ថា​ជា​មាស​ជា​ច្រើន​ ក៏​បញ្ជូន​កូន​ស្រី​ជា​​មួយ​កន្សែង​បក់បោយ​។