ជាតិ​ខ្លា​ធំ

ជាតិ​ខ្លា​ធំ


ព្រះ​មហាក្សត្រ អង្គមហេសី ហោរា និង​ចតុស្តម្ភ​ទាំង​៤ ដើម្បី​តែ​ចង់ការពារ​នគរ​ ក៏​ខំ​ទៅ​ស្វែង​រក​រៀន​សិល្ប​វេទ។ លុះរៀន​ចេះ​ចប់​សព្វគ្រប់​ ក៏​ត្រឡប់​មក​វិញ​ តែ​ព្រោះ​វង្វេង​ផ្លូវ ទើប​​ប្រែ​ក្រឡា​ទៅ​ជា​ខ្លាដើម្បី​រក​អាហារ។ ក្រោយ​មក​ក៏​សប្បាយ​ភ្លេច​ខ្លួន​ ភ្លេច​ព្រះ​នគរ និង​រាជសម្បត្តិ​ទាំង​អស់​។