ស្ដេច​ក្មេង​និង​នាង​ក្រេប​សមុទ្រ

ស្ដេច​ក្មេង​និង​នាង​ក្រេប​សមុទ្រ


ក្មេង​មួយ​ក្រុម​នាំ​គ្នា​លេង​ធ្វើ​ជា​ស្ដេច​គ្រប់គ្រង​ផែនដី។ ក្មេង​ដែល​ត្រូវ​បាន​តែងតាំង​ជា​ស្ដេច បាន​គូរ​រូប​នារី​ម្នាក់​ដ៏​ស្រស់​ស្អាត។ ព្រះមហាក្សត្រ​ពិត​ប្រាកដ បាន​ចាប់​ចិត្ត​នឹង​នារី​នៅ​ក្នុង​គំនូរ​នោះ ហើយ​បញ្ជា​ឱ្យ​ស្ដេច​ក្មេង​ទៅ​រក​នាង​ឱ្យ​ទាល់​តែ​ឃើញ។