ដើម​កំណើត​រន្ទះ

ដើម​កំណើត​រន្ទះ


ប្រវត្តិ​ដើម​រន្ទះ​និយាយ​ពី​បិសាច​​​មួយ​ឈ្មោះ ​​​រាមាសូរ​ និង​​​នាង​​​អារក្ស​ទេវី​​​មួយ​​​ឈ្មោះ មេខលា។ ​​​រាមាសូរ​តែងតែ​ហោះ​តាម​ដើម្បី​​​ដណ្ដើម​​​កែវ​​​មនោហរា​ពី​មេខលា ប៉ុន្តែ​មិន​បាន​ដូច​បំណង​ឡើយ។​