ថ្ងៃ​ទី​៣២​

ថ្ងៃ​ទី​៣២​


និស្សិត​ប្រុស​នៅ​ក្នុង​មហាវិទ្យាល័យ​វេជ្ជសាស្ត្រ​ចេះ​តែ​ស្លាប់​ជា​បន្តបន្ទាប់ ក្រោយ​ពី​តាម​ស្រលាញ់​ថាវរី ដែល​ជា​នារី​ស្អាត​ប្រចាំ​សាលា។ គ្រប់​គ្នា​ដាក់​ការ​សង្ស័យ​ថា​ ក្នុង​បណ្ណាល័យ​ដែល​ប្រុសៗ​តែង​ស្លាប់​នោះ​មាន​ជើងកប ព្រោះ​ធ្លាប់​មាន​គ្រូ​ម្នាក់​ចងក​សម្លាប់​ខ្លួន​កាល​ពី​ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំ​មុន។