ប្រមាត់​ប្រមង់​​​សម័យ​​​​ទំនើប​

ប្រមាត់​ប្រមង់​​​សម័យ​​​​ទំនើប​


លោក​អិច​ជា​ឧក្រិដ្ឋ​ជន លោក​មាន​ប្អូន​ប្រុស​ឈ្មោះ​អូ តែ លោក​អូ ជា​ប៉ូលិស​សម្ងាត់​អន្តរជាតិ… ​លោក​អូ មាន​ប្រពន្ធ​ឈ្មោះ​លក្ខណា មាន​កូនស្រី​មួយ​អាយុ​បី​ឆ្នាំ ប្រពន្ធ​របស់​លោក​អូ លោកស្រី​លក្ខណា មាន​ប្អូនស្រី​ភ្លោះ ឈ្មោះ​កល្យាណ។ ​ លោក​អូ​និង​ប្រពន្ធ​(​លក្ខ​ណា​) ត្រូវ​លោក​អិច​ដែល​ជា​បង​ប្រុស​បញ្ជា​ឃាតករ​​ឱ្យ​​សម្លាប់ ​​ព្រោះ​លោក​អូ​ដឹង​ពី​អាថ៌​កំបាំង​របស់​ខ្លួន ឯ​លោកស្រី​កល្យាណ​ដែល​ត្រូវ​ជា​ប្អូនស្រី​ភ្លោះ​របស់​លោកស្រី​លក្ខ​ណា ត្រូវ​កូនចៅ​លោក​អិច​ចាប់ខ្លួន បង្ខំ​​ឱ្យ​ធ្វើជា​លោកស្រី​លក្ខណា បន្លំ​​ភ្នែក​លោក​អិច​​ ហើយ​ត្រូវ​លោក​អិច​បង្ខំ​​ឱ្យ​ធ្វើ​ជា​ប្រពន្ធ។