កាហ្វេ​បញ្ចាំ​ស្នេហ៍

កាហ្វេ​បញ្ចាំ​ស្នេហ៍


អ្វី​គ្រប់​យ៉ាង​បាន​អន់ថយ​បន្តិច​ម្ដងៗ​ និង​លែង​ខ្វល់​ពី​ភាព​ឈឺចាប់ ពី​ស្នេហា​ដែល​បាន​ប្រេះស្រាំ​ថ្មីៗ។ ថ្ងៃមួយទេវតាបានប្រទាន​មនុស្សស្រីម្នាក់ឱ្យចូលមក​ក្នុងបេះដូងដែលឯការបស់ខ្ញុំម្ដងទៀត